Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 3691-5      
Tercüme Tarihi : 19.12.2016
Kabul Tarihi : 24.03.2016
Hazırlık Grubu : TK19: Otomotiv Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Endüstriyel araçlar - Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama - Bölüm: 5 - Yaya tarafından kumanda edilen araçlar
Başlık (İng) : Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks
Türü : Metot
Kapsam : Bu standard, forklift ve platformlar veya özel uygulamalar için bütünleşik eklentiler gibi normal endüstriyel işlemler için yük hareket tertibatları ile teçhiz edilmiş yaya kumandalı taşıtların (bundan böyle taşıtlar olarak bahsedilecektir) güvenlik kurallarını ve aşağıdaki tipleri için doğrulama vasıtalarını kapsar: - Yaya kumandalı yük istifleyiciler, - Paletli istifleyiciler, - Manuel veya elektrikli batarya ile çalışan 1000 kg’ı geçmeyen kaldırma kapasitesi olan endüstriyel taşıtlar, - 2300 kg’a kadar anma kapasitesi ve 300 mm’ye kadar kaldırma yüksekliği olan düşük kaldırma kapasiteli paletli taşıtlar, - Manuel veya elektrikli batarya ile çalışan 1000 kg’a kadar anma kapasitesi veya 1000 mm’ye kadar kaldırma yüksekliği olan makaslı paletli taşıtlar. Bu standard; pürüzsüz, düzgün, sert yüzeylerde çalışan manuel veya elektrik batarya ile kaldırma sağlayan taşıtlara uygulanabilir. Not - Üzerindeki batarya şarj cihazları, taşıtın parçası olarak dikkate alınır. Kullanıcı tarafından sökülebilir çatal kollarda veya yük taşıyıcılar üzerine monte edilen eklentiler taşıtın parçası olarak dikkate alınmaz. Bu standard, imalatçı tarafından makul şekilde öngörülebilir yanlış kullanım koşulları altında ve tasarımlandığı gibi kullanıldığında, makinalara uygulanabilir ilgili önemli tehlikeleri, tehlikeli durumları ve olayları kapsar (bk. Ek C). Aşağıdakiler için ilave kurallar ortaya konmamıştır: a) İklimsel koşullar, b) Ağır şartlarda çalışma (dondurucu uygulamalar, yüksek sıcaklıklar, koroziv ortamlar, kuvvetli manyetik alanlar gibi ekstrem çevresel koşullar), c) Elektromanyetik uyumluluk (emisyon/bağışıklık) d) Tehlikeli durumlara önderlik edebilen nitelikteki yüklerin hareketleri (erimiş metal, asitler/alkaliler, ışınım yayan malzemeler, özellikle kırılgan yükler gibi), e) Taşınma sırasında serbestçe salınım hareketi yapabilen askıdaki yüklerin hareketi, f) Karayollarında kullanım, g) Gıda maddeleri ile doğrudan temas, h) Pürüzsüz, düzgün, sert yüzeylerden başka yüzeylerde veya eğimlerde çalışma, i) Kayışlı düzenekler kullanan kaldırma sistemleri, j) Kişilerin aşağı yukarı taşınması, k) 40000 Nm’den daha büyük devrilme momenti olan taşıtlar, l) Harici vasıtalar ile tahrik edilen kaldırma işlemi yapan makaslı kaldırma taşıtları (elektrik/pnomatik), m) Roll konteynerler, n) Tahrik edilen taşıtlar ile çekilecek şekilde tasarımlanmış taşıtlar, o) Özel uygulamalar için tasarımlanmış taşıtlar (hastaneler, lokanta el arabaları gibi), p) Vinç işletmeli taşıtlar, q) Mobil kaldırma tezgahları. Gürültü, titreşim ve görüş mesafesi ile ilgili tehlikeler önemli değildir ve bu standard kapsamında değildir. Bu standardda verilenlere ilave olarak bölgesel kurallar için ISO/TS 3691-7’ye başvurulmalıdır.
Kapsam (İng) : This part of ISO 3691 gives safety requirements and the means for their verification for the following types of pedestrian-propelled trucks (hereafter referred to as trucks), equipped with load-handling devices for normal industrial duties, e.g. fork arms and platforms, or integrated attachments for special applications: — pedestrian-propelled straddle stackers, — pallet stackers, — industrial trucks with capacities not exceeding 1 000 kg with manual or electrical battery-powered lifting, — low-lift pallet trucks with lift height up to 300 mm and rated capacity up to 2 300 kg, — scissor-lift pallet trucks with lift heights up to 1 000 mm or rated capacity up to 1 000 kg with manual or electrical battery-powered lifting. It is applicable to trucks provided with either manual or electrical battery-powered lifting, operating on smooth, level, hard surfaces. NOTE On-board battery chargers are considered to be part of the truck. Attachments mounted on the loadcarrier or on the fork arms which are removable by the user are not considered to be part of the truck. This part of ISO 3691 deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to the applicable machines when used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex C). It does not establish the additional requirements for a) climatic conditions, b) operation in severe conditions (e.g. extreme environmental conditions such as freezer applications, high temperatures, corrosive environments, strong magnetic fields), c) electromagnetic compatibility (emission/immunity), d) handling of loads the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids/alkalis, radiating materials, especially brittle loads), e) handling suspended loads which may swing freely handling, f) use on public roads, g) direct contact with foodstuffs, h) operation on gradients or on surfaces other than smooth, level, hard surfaces, i) lifting systems using belts, © ISO 2014 – All rights reserved 1 ? ISO 3691-5:2014(E) j) lifting of persons, k) trucks with overturning moment greater than 40 000 N·m, l) scissor-lift trucks whose lifting is powered by external means (electric, pneumatic), m) roll containers, n) trucks that are intended to be towed by powered vehicles, o) trucks designed for special applications (e.g. hospitals, restaurant trolleys), p) winch-operated trucks, q) mobile lifting tables. Hazards relevant to noise, vibration and visibility are not significant and are not dealt with in this part of ISO 3691. Regional requirements, additional to those given in this part of ISO 3691, are addressed in ISO/TS 3691- 7.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 3691-5 :2014;  TS EN ISO 3691-5 :2014;  TS EN ISO 3691-5/AC :2014;  TS EN ISO 3691-5/AC :2014;  
Tadil Eden : TS EN ISO 3691-5/AC :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 3691-5
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 3691-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 3691-5
ICS Kodu : 53.060 Endüstriyel Kamyonlar
Atıf Yapılan STD : TS 10123 ISO 2328 :1998;  TS ISO 3287 :2002;  TS ISO 5053 :1999;  TS EN ISO 12100 :2011;  TS EN ISO 13857 :2014;   : (Powered industrial trucks — Safety signs and hazard pictorials — General principles);;   : (Industrial trucks — Electrical requirements);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 41
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-