Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :97/23/EC)
TS No : TS EN 14197-3      
Kabul Tarihi : 13.04.2010
Hazırlık Grubu : TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı tanklar - bölüm 3: İşletme kuralları
Başlık (İng) : Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 3: Operational requirements
Türü : Kural
Kapsam : Bu standard, 0,5 bar’dan daha yüksek müsaade edilebilir azami basınç için tasarımlanan, EN 14197-1’e göre kriyojenik akışkanlar için sabit, vakumsuz yalıtımlı tankların işletme kurallarını kapsar. Bu standard, 0,5 bar’dan daha düşük müsaade edilebilir azami basınç için tasarımlanan tanklar için bir kılavuz olarak da kullanılabilir. Kurulum, hizmete alma, muayene, dolum, bakım ve acil durum işlemleri de bu standardın kapsamı dâhilindedir. Bu standard, EN 14197-1’de tanımlanan kriyojenik akışkanlar için tasarımlanmış tanklara uygulanır
Kapsam (İng) : Covering the EIGA-proposal: CO2-vessels shall be depressurized using a written procedure. Liquid carbon dioxide vessels that have lost pressure shall be repressurized using a written procedure. The material properties of the vessel have to be considered.
Tadil Eden : TS EN 14197-3/AC :2010;  TS EN 14197-3/A1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14197-3:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 14197-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 14197
ICS Kodu : 23.020.40 Kroyojenik Tanklar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 40,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-