Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 15888      
Tercüme Tarihi : 23.01.2015
Kabul Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Taşınabilir gaz tüpleri – Tüp demetleri – Periyodik muayene ve deney
Başlık (İng) : Transportable gas cylinders - Cylinder bundles - Periodic inspection and testing; German version FprEN 15888:2011
Türü : Özellik
Kapsam : Bu standard, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gaz içeren tüp demetlerinin periyodik muayene ve deneylerine ilişkin gerekleri kapsar. Bu standard, tüp demetlerinin bakımına ilişkin bilgi içerir. Tüp demetleri batarya taşıtlarının bir parçası olduğundaki gerekler, bu standardın kapsamı dışındadır. Kıyıdan uzak (offshore) uygulamalar gibi bazı özel uygulamalar için ilave gerekler olabilir.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the requirements for the periodic inspection and testing of cylinder bundles containing compressed gas, liquefied gas and mixtures thereof. It is also applicable to cylinder bundles containing acetylene. The standard includes information regarding the maintenance of cylinder bundles. This standard does not cover the requirements for cylinder bundles when they are a part of a battery vehicle.
Yararlanılan Kaynak : EN 15888:2014
Uluslararası Karşılıklar : EN 15888-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 15888
ICS Kodu : 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1089-3 :2012;  TS EN 1802 :2006;  TS EN 1968 :2006;  TS EN ISO 7225 :2008;  TS EN ISO 10462 :2014;  TS EN ISO 10961 :2013;  TS EN ISO 11623 :2012;  TS EN ISO 15996 :2006;  TS EN ISO 22434:2011 :2011;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 40,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-