Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 3
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 50090-2-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Ev ve bina elektronik sistemleri (EBES) bölüm 2-2: Sistemin görünümü- Genel teknik özellikler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC), 2004/108/EC(89/336/EEC)
11.04.2001
2 TS EN 50263 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Ölçme röleleri ve koruma cihazları için ürün standardı
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)
02.04.2003
3 TS EN 60730-2-18 (İptal Standard) [Uyarı]
Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2-18: Otomatik, elektriksel, su ve hava akışı algılama kontrol düzenleri için mekanik kurallar dahil özel kurallar
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC), 2004/108/EC(89/336/EEC)
29.04.2010


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record